Suomen Dystonia-yhdistys ry

Suomen Dystonia-yhdistys ry
Finlands Dystoni-förening rf

Suomen Dystonia-yhdistyksen tehtävänä on antaa tietoa dystoniasta neurologisena sairautena ja tukea sairautta sairastavia henkilöitä sekä heidän läheisiään.

Dystonia on harvinainen neurologinen sairaus, jossa aivojen tahdonalaisten lihasten liikkeitä säätelevien osien toiminta on häiriintynyt. Häiriö voi kohdistua mihin tahansa lihakseen tai lihasryhmään. Dystoninen häiriö saattaa voimakkuudeltaan vaihdella ja oirekuvat voivatkin olla hyvin erilaisia. Sairastuneita arvioidaan Suomessa olevan noin 5000, tarkkaa tietoa sairastavien määrästä ei ole.

Suomen Dystonia-yhdistyksen kattojärjestönä toimiva Parkinsonliitto järjestää tiedotusta, neuvontaa, koulutusta, sopeutumisvalmennus- ja kuntoutuskursseja sekä lomatoimintaa.

Eri puolilla Suomea toimivat vertaistukiryhmät tarjoavat muun muassa virkistystoimintaa ja vertaistukea dystoniaan sairastuneille. Yhdistyksen jäseneksi liittymällä on mahdollista omalta osaltaan tukea yhdistyksen toimintaa.

Yhdistystä tukee STEA ja yhdistys on myös sosiaalisessa mediassa.

                         

Yhdessä jaksaa paremmin

– virikkeelliseen toimintaan
osallistumalla voit auttaa
ja tulla autetuksi