Tekijä: Dystonia-yhdistys

Servikaalista dystoniaa koskevan tutkimuksen aineiston keruu on saatu valmiiksi alkukeväästä 2022

Tutkimuksen aineiston keruu on saatu valmiiksi alkukeväästä 2022 eikä tutkimukseen enää oteta uusia koehenkilöitä. Tutkimuksen tuloksista tullaan tiedottamaan tutkimustulosten valmistuttua.

Kiitoksia Suomen Dystonia-yhdistykselle ja sen jäsenistölle yhteistyöstä tutkimukseen liittyen!

Turun valtakunnallisessa PET-keskuksessa yhteistyössä Turun yliopiston ja TYKS:in kanssa tehdään tutkimusta, jossa pyritään selvittämään dystonian neurobiologista taustaa. Dystoniasta on tehty maailmalla lukuisia aivokuvantamistutkimuksia. Näissä on havaittu toiminnallisia poikkeavuuksia useilla aivoalueilla, mutta toistaiseksi ei tarkkaan tiedetä, mistä aivojen osista oireet ovat lähtöisin.

Käynnissä olevassa tutkimuksessa pyritään selvittämään dystonian oireiden taustalla olevia aivoverkostoja ja sitä, miten näiden verkostojen toimintaan voitaisiin vaikuttaa transkraniaalisen magneettistimulaation (TMS) avulla. TMS on ei-kajoava menetelmä, jossa aivokudoksen toimintaa muokataan hetkellisesti vaihtuvan magneettikentän avulla asettamalla stimulaatiokela pään päälle. TMS on nykyään käytössä laajalti mm. masennuksen ja kivun hoidossa. Aivoverkostojen toimintaa stimulaation jälkeen tutkitaan PET-kuvantamisella.

Tutkimus on alkanut syksyllä 2019 ja edennyt koronaviruspandemiasta huolimatta hyvää tahtia eteenpäin. Tutkimusta tehdessä keskiössä ovat koehenkilöt ja tutkimus on saanut osallistuneilta hyvää palautetta. Tutkimukseen etsitään edellään koehenkilöitä ja tähän liittyen rekrytointiviestejä onkin ohjattu osalle yhdistyksen jäsenistöä sähköpostitse.

Tutkijat ovat myös lupautuneet tiedottamaan tutkimuksen tuloksista niiden valmistuttua Dystonia-yhdistyksen jäsenistölle. Tutkimuksesta ja sen taustoista tullaan kertomaan tarkemmin Dystonia-päivillä syksyllä 2021. Tutkimuksesta vastaa apulaisprofessori LT Juho Joutsa.

Lisätietoja tutkimuksesta antaa: 
Aleksi Kokkonen, tutkija
alpekok@utu.fi, 040 026 0679

23.3.2022
Pysyvä linkki