Vertaistukiryhmien yhteyshenkilöiden ja hallitusjäsenien nettipalaveri 7.6.2023

7.6.2023

Järjestämme keskiviikkona kesäkuun 7. päivänä klo 17-19 vertaistukiryhmien yhteyshenkilöille, raha-asioista vastaaville ja hallitusjäsenille yhteisen nettipalaverin Google Meet -etäyhteydellä.

Tarkoituksena on käsitellä vertaistukiryhmien talousasioita, kehittää tiedonkulkua ja yhteistyötä ja keskustella ajankohtaisista asioista.

Toiveita käsiteltävistä asioista voi laittaa etukäteen puheenjohtajalle ja sihteerille sähköpostilla puheenjohtaja@dystoniayhdistys.com ja sihteeri@dystoniayhdistys.com.

Ilmoittaudu nettipalaveriin sihteerille, niin saat linkin tapahtumaan lähempänä ajankohtaa. Jos tarvitset opastusta Google Meet:n käyttöön, mainitse tästä myös sihteerille.

Sihteeri Taina, puh. 045 235 2338, sihteeri@dystoniayhdistys.com.