Finlands Dystoni-förening

Finlands Dystoni-förening rf:s uppgift är att ge information om den neurologiska sjukdomen dystoni och stöda dem som har dystoni samt deras närstående. 

Dystoni är en sällsynt neurologisk sjukdom som beror på störningar i de delar av hjärnan som styr muskelrörelser. Störningen kan inverka på nästan vilken muskel eller grupp av muskler som helst. Symptomens styrka och karaktär kan variera mycket från individ till individ. Det uppskattas att mer än 5000 finländare har dystoni. Det finns olika undertyper av dystoni som påverkar olika muskelgrupper.

Den vanligast förekommande undertypen är cervikal dystoni som påverkar musklerna i nacken. Blefarospasm påverkar musklerna runt ögonen, oromandibulär dystoni påverkar musklerna i käken och svalget medan oromandibulär dystoni (även kallad spasmoidisk dysfoni) påverkar stämbanden. Generell dystoni kan påverka stora delar av kroppen. Du kan läsa mer om de olika formerna av dystoni under menyn Mitä dystonia on (på finska) eller på Svensk Dystoniförenings (dystoniföreningen i Sverige) webbsidor: Olika typer (Information om olika dystoniformer)

Finlands Dystoni-förening hör till takorganisationen Förbundet för rörelsestörningssjukdomar rf. Förbundet ger ut information samt erbjuder rådgivning, utbildning och arrangerar rehabiliterings- och anpassningsträningskurser samt semesterverksamhet.  

Föreningen har drygt 850 medlemmar. De lokala stödgrupperna runtom i landet är en central del av verksamheten. Grupperna fungerar i dag i huvudsak på finska. Genom att bli medlem i Finlands Dystoni-förening kan du stöda föreningens ändamål och ta del av verksamheten. Som medlem får du del av Förbundet för rörelsestörningssjukdomar rf förmåner, föreningens medlemstidning fyra gånger per år rätt att delta i de lokala stödgruppernas verksamhet. 

På denna webbsida hittar du information på finska om föreningen samt om de lokala stödgruppernas verksamhet.